ORTODONTİ

ORTODONTİ

(çapraşıklıkların düzeltilmesi)

Ortodonti  çapraşıklıkların  düzeltilmesi ,diş ,çene ve yüzdeki uyumsuzlukların  giderilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Sabit ya da hareketli apereyler yardımıyla iskeletsel ve dişsel problemler giderilir. Ortodontik tedavi ile sadece dişlerde estetik bir düzelme olmaz. Aynı zamanda ileride oluşabilecek  ;

 • Diş eti problemleri
 • Hijyen problemleri
 • Eklem problemleri
 • Diş destek dokularında oluşabilecek kemik kaybı sorunları
 • Diş kayıpları   engellenerek ağız içi sisteminin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlar.

ORTODONTİK TEDAVİ HANGİ  YAŞTA YAPILABİLİR ?

Ortodontik tedavinin herhangi bir yaşı yoktur. Günümüz modern teknikleri ile hemen her yaşta tedavi yapılabilmektedir. Ancak çocuklar için 7 yaşından itibaren kontrollerin yapılmaya başlanması gerekmektedir. Herhangi bir problemin tespit edildiği durumlarda tedavi başlama yaşı 9-14 yaş aralığıdır.

ORTODONTİK PROBLEMLER NEDEN OLUŞUR ?

Çoğunlukla ortodontik problemlerin yaşanabileceği durumlar şunlardır ;

 • Erken süt dişi kaybı
 • Çiğnemede ve kapanmada zorluk
 • Parmak emmek
 • Ağızdan nefes almak
 • Önde ya da arkada konumlanmış dişler
 • Normalden önde ya da arkada konumlanmış alt çene vs.

Ortodontide en sık karşılaşılanproblemler tedavi sonrası nüks meydana gelmesidir. Nüks  , dişlerin her zaman eski durumlarına dönme isteği şeklinde açıklanabilir. Bunun önlenebilmesi için aktif  ortodontik tedavi  sonrası retainer ya da essix apereyleri  yardımıyla pasif tedavi uygulanır.